Hjälper frivilligorganisationer att nå ut
Med sin bakgrund inom journalistik och marknadsföring, som hon också undervisat i, och som politiskt aktiv driver Eva Närvä sedan fyra år en konsultverksamhet vid sidan om sitt ordinarie arbete där hon huvudsakligen vänder sig till ideella föreningar.
Vad hon vill hjälpa föreningarna med är att hitta kärnan i sin verksamhet för att nå ut med och kommunicera sitt budskap på ett sätt som kan få medlemmar och sponsorer intresserade.
- Vad många fått lära sig är att man kommunicerar för att påverka men frågan är vad och vilka man vill påverka. Vad är min affärsidé, vad vill jag sälja, var finns mina kunder och vad vill de veta, är några av de frågor man kanske bör ställa sig, konstaterar hon.

Bland Evas meriter finns bland annat en bok om att skriva rapporter på ett sätt som kunden har praktisk nytta av. En av de organisationer hon hjälpt var till exempel svensk-ryskt samarbete runt fundraising, ledarskap och medlemsvärvning där Eva stod för redovisningen inför medlemmarna. Något som är extra viktigt eftersom medlemskapet är frivilligt och bygger på engagemang.
- Min styrka är att jag kan se saker och ting ur ett helikopterperspektiv och förklara samband på ett enkelt sätt, menar hon.


Eva Närvä konsult

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 070-752 24 42


Email:
eva.narva@forumsyd.org

Adress:
Eva Närvä konsult
Solvägen 20 B
13834 Älta

| 13 SENASTE FÖRETAGEN